• Chùa Dâu
  Chùa Dâu
  Ngôi chùa có tuổi đời xưa nhất ở Đông Nam Á và Nam Trung Hoa hơn 2000 năm, nay là di tích quốc gia đặc biệt, có nhiều bảo vật quốc gia
 • Chùa Bút Tháp
  Chùa Bút Tháp
  Không về chùa Bút Tháp, sao biết tác phẩm nghệ thuật kiệt xuất của Việt Nam: tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay
 • Lăng Kinh Dương Vương
  Lăng Kinh Dương Vương
  Theo dòng huyền thoại thiêng liêng, thăm Lăng của vị vương thủy tổ của nước Việt xưa
 • Đền Kinh Dương Vương
  Đền Kinh Dương Vương
  Đền thờ các thủy tổ thiêng liêng, huyền ảo của con Rồng,cháu Tiên: Kinh Dương Vương với Lạc Long Quân và Âu Cơ
 • Đền Sĩ Nhiếp
  Đền Sĩ Nhiếp
  Đền thờ ông tổ của sự nghiệp học hành của nước Việt xưa
 • Lăng Sĩ Nhiếp
  Lăng Sĩ Nhiếp
  Theo thư tịch, nơi đây Sỹ Nhiếp mở trường dạy chữ Hán và Nho giáo
 • Chùa Tổ
  Chùa Tổ
  Chưa về chùa Tổ chưa đành, bởi ngôi chùa thờ ông bà ngoại, người mẹ của Tứ Pháp và Phật Thạch Quang
 • Chùa Dàn
  Chùa Dàn
  Ngôi chùa thờ vị thần chớp (Pháp Điện) nhưng là nơi gởi gắm mơ ước cầu mưa thuận gió hòa của người xưa
 • Chùa Phi Tướng
  Chùa Phi Tướng
  Ngôi chùa thờ vị thần Sấm (Pháp Lôi), nhưng là nơi gởi gắm ước mơ mưa thuận gió hòa của người xưa
 • Nhà thờ họ Nguyễn Gia
  Nhà thờ họ Nguyễn Gia
  Nhà thờ của một dòng họ có nhiều người nổi tiếng, nhất là Nguyễn Gia Thiều (1741-1798)
 • Lăng Nguyễn Gia Thiều
  Lăng Nguyễn Gia Thiều
  Nơi yên nghỉ một người được ngợi ca văn võ toàn tài, tác giả Cung oán ngâm khúc nổi tiếng: Nguyễn Gia Thiều (1741-1798)